Now showing items 1-1 of 1

    • Ӧтиськом удмурт литературая уроке. 8-тӥ класс 

      Ершова, Марина Александровна; Долганова, Маргарита Николаевна; Клементьев, Андрей Александрович; Ложкина, Лидия Васильевна; Никитина, Мария Захаровна; Тимирзянова, Ирина Федоровна (Вордскем кыл, 2013)
      Юрттэтын 8-тӥ классын удмурт литературая урокъёсты нуыны конспектъёс сётэмын. Соос дышетӥсьлы выль Федерал кун дышетон стандартлэсь куронъёссэ лыдэ басьтыса ужаны ӟеч инъет луозы. Урокъёсты пӧртэм кабен ортчытыны чакламын: ...